HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


 

0932 619 986

   Click to call

 

VIDEO CLIP

An toàn lao động

<< Quay lại

Công ty có hệ thống quản lý an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ nghề nghiệp riêng. Tòan bộ cán bộ kỹ thuật và đội ngũ thi công đều được huấn luyện về những quy tắc, trách nhiệm, biện pháp về an tòan lao động trong tất cả các tình huống trên công trường. Thành tích an toàn của công ty là rất tốt vì chưa để xảy ra bất cứ nguy hại hay tai nạn nào trong suốt những năm hoạt động của mình.