HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


 

0932 619 986

   Click to call

 

VIDEO CLIP

Tổng quan về công ty

<< Quay lại

>> Lịch sử thành lập:

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đông Dương bắt đầu chính thức hoạt động kinh doanh từ năm 1994 sau việc hợp tác với  Công ty Radcrete Pacific (Australia) nhập khẩu và ứng dụng những công nghệ vật liệu tiên tiến là Radcon Formula #7 – vật liệu chuyên xử lý chống thấm và bảo vệ bê tông kết cấu, và vật liệu Radcote – vật liệu chuyên xử lý sơn phủ hoàn thiện và bảo vệ mặt ngoài cấu trúc xây dựng. 

o Giai đoạn từ năm 1994 đến 1995: Công ty hoạt động dưới tên gọi Trung tâm Vật lý Công trình, trực thuộc Viện Khoa học Việt nam.

o Giai đoạn từ năm 1995 đến 1997: Công ty hoạt động  với tên gọi Công ty liên doanh Việt – Nga, trực thuộc Trung Tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia Việt nam, tên mới của Viện Khoa học Việt nam.

o Giai đoạn từ năm 1997 đến 2003: Công ty hoạt động với tên gọi Trung tâm Xử lý Kỹ thuật Công trình Đông Dương (IDC CENTEPRO), một công ty con của Công ty Đầu Tư Phát triển Du Lịch Khoa Học Kỹ thuật, trực thuộc Trung Tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia Việt nam.

o Giai đoạn từ năm 2003 đến 2006: Công ty hoạt động với tên gọi Trung tâm Xử lý Kỹ thuật Công trình Đông Dương (IDC CENTEPRO), một chi nhánh độc lập của Công ty TNHH Kim Việt.

o Giai đoạn từ 2006 đến nay: Công ty hoạt động độc lập với tên gọi Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đông Dương theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty Cổ phần số 4103005809 đăng ký lần đầu ngày 27/12/2006 và theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần với mã số doanh nghiệp 0304752957 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 08/04/2011.

>> Cơ cấu tổ chức :