HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG


 

0932 619 986

   Click to call

 

VIDEO CLIP

BĂNG CẢN NƯỚC

 • PENEBAR
  Tên sản phẩm : PENEBAR

   >> Mô tả

  Penebar là một sản phẩm gốc bentonite trương nở được lắp đặt xử lý dừng nước cho mạch ngừng bê tông hoặc quanh ống xuyên kết cấu bê tông. Khi tiếp xúc nước vật liệu sẽ trương nở để chèn kín những khoảng hở nhỏ của bê tông tại mạch ngừng để ngăn cản sự xâm thực của nước và các tạp chất qua kết cấu bê tông.

 • WATERSTOP RX 101
  Tên sản phẩm : WATERSTOP RX 101

   >> Mô tả

  Waterstop RX 101 là một sản phẩm gốc sodium bentonite (vô cơ, không có amiang hay nhựa đường) gồm butyl rubber-hydrocarbon, bentonite, volatile matter), cung cấp giải pháp chống thấm mạch ngừng bê tông hiệu quả nhờ tính năng luôn mềm dẻo, trương nở khi tiếp xúc nước để bịt kín khe hở, vết nứt nhỏ tạo nên một rào cản nước không len lỏi qua được.

 • BĂNG CẢN NƯỚC COVER WATERBAR MÀU VÀNG
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC COVER WATERBAR MÀU VÀNG

    Mô tả:

  Băng cản nước Cover Waterbar  được sản xuất từ nhựa PVC đàn hồi, chịu nhiệt, chống lão hoá. Sản phẩm được thiết kế để xử lý chống thấm cho các khe co giãn, khe lún, mạch ngừng, joint lạnh... của các kết cấu xây dựng.

 • BĂNG CẢN NƯỚC COVER WATERBAR MÀU XANH
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC COVER WATERBAR MÀU XANH

  Mô tả:

  Băng cản nước Cover Waterbar  được sản xuất từ nhựa PVC đàn hồi, chịu nhiệt, chống lão hoá. Sản phẩm được thiết kế để xử lý chống thấm cho các khe co giãn, khe lún, mạch ngừng, joint lạnh... của các kết cấu xây dựng.

 • BĂNG CẢN NƯỚC V20
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC V20

   Mô tả PVC Water Stop

  Băng cản nước PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chổ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.   

 • BĂNG CẢN NƯỚC V32
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC V32

     Mô tả PVC Water Stop

  Băng cản nước PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chổ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.   

 • BĂNG CẢN NƯỚC V30
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC V30

    Mô tả PVC Water Stop

  Băng cản nước PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chổ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.   

 • BĂNG CẢN NƯỚC V25
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC V25

  Mô tả PVC Water Stop

  Băng cản nước PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chổ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.   

 • BĂNG CẢN NƯỚC V15
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC V15

  Mô tả PVC Water Stop

  Băng cản nước PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chổ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.   

 • BĂNG CẢN NƯỚC O15
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC O15

   Mô tả PVC Water Stop

  Băng cản nước PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chổ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.   

 • BĂNG CẢN NƯỚC O20
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC O20

    Mô tả PVC Water Stop

  Băng cản nước PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chổ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.   

 • BĂNG CẢN NƯỚC O25
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC O25

  Mô tả PVC Water Stop

  Băng cản nước PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chổ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.   

 • BĂNG CẢN NƯỚC O30
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC O30

    Mô tả PVC Water Stop

  Băng cản nước PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chổ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.   

 • BĂNG CẢN NƯỚC O30
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC O30

  Mô tả PVC Water Stop

  Băng cản nước PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chổ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.   

 • BĂNG CẢN NƯỚC O32
  Tên sản phẩm : BĂNG CẢN NƯỚC O32

  Mô tả PVC Water Stop

  Băng cản nước PVC đàn hồi được sản xuất từ 100% nhựa PVC nguyên sinh không tạp chất, là một tấm đúc được sản xuất bằng hợp chất nhựa PVC cao cấp, các loại băng cản nước PVC được thiết lập để bịt kín các khe giãn nở và khe nối xây dựng cho bê tông đổ tại chổ. Nó ngăn chặn nước rò rỉ qua kết cấu bê tông và khe co giãn.   

 • SIKA WATERBARS V-15
  Tên sản phẩm : SIKA WATERBARS V-15

  Sử dụng Sika Waterbar V-15:

  Sika Waterbar V -15  có đủ dạng, đủ kích cỡ phù hợp với tất cả các nhu cầu thi công.

  Sika Waterbar V-15 để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu kê tông.

   

 • SIKA WATERBARS V-20
  Tên sản phẩm : SIKA WATERBARS V-20

   Sử dụng Sika Waterbar V-15:

  Sika Waterbar V -15  có đủ dạng, đủ kích cỡ phù hợp với tất cả các nhu cầu thi công.

  Sika Waterbar V-15 để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu kê tông.

 • SIKA WATERBARS V-25
  Tên sản phẩm : SIKA WATERBARS V-25

  Sử dụng Sika Waterbar V-15:

  Sika Waterbar V -15  có đủ dạng, đủ kích cỡ phù hợp với tất cả các nhu cầu thi công.

  Sika Waterbar V-15 để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu kê tông.

 • SIKA WATERBARS V-32
  Tên sản phẩm : SIKA WATERBARS V-32

  Sử dụng Sika Waterbar V-15:

  Sika Waterbar V -15  có đủ dạng, đủ kích cỡ phù hợp với tất cả các nhu cầu thi công.

   

  Sika Waterbar V-15 để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu kê tông.

   

 • SIKA WATERBAR 0-15
  Tên sản phẩm : SIKA WATERBAR 0-15

    Sử dụng Sika Waterbar O-15:

  Sika Waterbar 0 -15 có đủ dạng, đủ kích cỡ phù hợp với tất cả các nhu cầu thi công.

  Sika Waterbar 0-15 để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu kê tông.

 • SIKA WATERBAR 0-20
  Tên sản phẩm : SIKA WATERBAR 0-20

    Sử dụng Sika Waterbar O-15:

  Sika Waterbar 0 -15 có đủ dạng, đủ kích cỡ phù hợp với tất cả các nhu cầu thi công.

  Sika Waterbar 0-15 để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu kê tông.

 • SIKA WATERBAR 0-25
  Tên sản phẩm : SIKA WATERBAR 0-25

    Sử dụng Sika Waterbar O-15:

  Sika Waterbar 0 -15 có đủ dạng, đủ kích cỡ phù hợp với tất cả các nhu cầu thi công.

  Sika Waterbar 0-15 để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu kê tông.

 • SIKA WATERBAR 0-32
  Tên sản phẩm : SIKA WATERBAR 0-32

    Sử dụng Sika Waterbar O-15:

  Sika Waterbar 0 -15 có đủ dạng, đủ kích cỡ phù hợp với tất cả các nhu cầu thi công.

  Sika Waterbar 0-15 để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu kê tông.

 • BAUMERK WATERTOP - V20
  Tên sản phẩm : BAUMERK WATERTOP - V20

  Băng cản nước PVC Baumerk được sản xuất bằng cách dùng máy đúc ép đun chảy và tạo hình   hỗn hợp tạo thành từ nhựa PVC, chất ổn định, chất làm dẻo, chất nhuộm chống oxi hóa ở nhiệt  độ và áp suất thích hợp. Băng cản nước PVC Baumerk đáp ứng tiêu chuẩn TS 3078, ASTM, DIN, BS, DSI.